Dag 6 Förtydligande

Kära vänner.

Hjärtligt tack för alla era kommentarer – på Face-book, Instagram och här på bloggen! Det råder tydligen litet förvirring om vad min ”120 Day Ruby-plan” går ut på. Jag kan förstå det, eftersom jag i bloggen nu egentligen bara redovisar mina erfarenheter under den tid jag arbetar med planen.

MEN – eftersom jag fått så många frågor om vad det egentligen handlar om, så skall jag berätta:

: ”120 day Ruby plan” är egentligen till för oss som valt att jobba med Nu Skin Enterprises som vår affärspartner.  Vi arbetar med boken för att få hjälp med att organisera vårt arbete mot framgång i businessen – men också för att få framgång på det personliga planet. Med att skaffa sig bra vanor, rutiner i vardagen som gör att det blir lättare och roligare att anta utmaningar och få insikter om sig själv och sin kapacitet, sätta upp mål som man vill uppnå under dessa 120 dagar.

För mig, som har valt att anta Nu Skin:s filosofi, och delar företagets vision: Att vara en God Kraft i Världen, är mitt mål klart och tydligt: Jag skall under dessa 120 dagar hjälpa tillräckligt många människor att färbättra sina liv.  Så att dom kan nå sina drömmars mål. Att bli ”Ruby” är ett sådant mål på vägen mot att kunna bli ekonomiskt oberoende.

Jag brinner för att bidra till andra människors välbefinnande och att visioner blir till mål som blir till en livs-stil.  

Sedan jag blev introducerad till Nu Skin för 8 och ett halvt år sedan, har jag haft den stora glädjen att kunna dela med mig av Möjligheten.

____________________________________________________________________________

 Det här är för dig som alltid säger att du ”inte har tid”.                                               För dig som vill skaffa dig MER tid för det som är viktigt i livet: Familj, socialt umgänge, resor, fritidsintressen m.m.                                                                           För dig som vill få råd att kunna förverkliga dina drömmar och leva det liv du drömmer om.                                                                                                                    För dig som vill ha en extra inkomst vid sidan av ditt egentliga arbete.                               För dig som vill kunna arbeta hemifrån – i din egen takt.

__________________________________________________________________________

Om detta låter intressant så berättar jag gärna mer. Men jag vet ju inte om det här är någonting för dig, jag vet inte ens om du kvalificerar, så min fråga till dig är:              Är du öppen för en Möjlighet? I så fall skulle jag vilja visa dig detta så fort som möjligt.                                                                                                                             Jag söker positiva, glada, trevliga, motiverade personer till mitt ”Team Schollin”, som jag skall ha på plats med 3 nya partners inom denna månad.                                  Om du är motiverad att få en positiv förändring i ditt liv – och är villig att bygga en egen verksamhet för att få det att hända – då är det Dig jag väntar på!                     Du får ta del av en kraftfull kompensationsplan designad av ett världsledande företag.

Kika på min web-sida: www.schollin.nsopportunity.com                                    Kontakta mig därifrån – så kontaktar jag dig personligen snarast.                       Denna video med Truman Hunt säger mycket om Nu Skin – produkterna och Möjligheten.

 

Om du är en av dem som antar utmaningen och kommer med i ”Team Schollin” denna månad – får du också ta del av ”120 day Ruby plan” och vi jobbar tillsammans mot våra mål!  Ser fram emot att höra från dig!

Här är utdrag ur boken med Dagens ord:

Dag 1: When a job is once begun, never leave it till it´s done. Do that labour, great or small, do it well or not at all. (M Stott)

Dag 2: Training does´nt work, work trains. (Kenton Worthington)

Dag 3: I seldom think about limitations and they never make me sad. Perhaps there is just a touch of yearning at times, but it is vague, like a breeze among the flowers, (Helen Keller)

Dag 4 Age is an issue of mind over matter. If you don´t mind, it does´nt matter (Mark Twain)

Dag 5:  Great men, unknown to their generation, have their fame among the great who have preceded them, and all true worldly fame subsides from their high estimate beyond stars. (Henry David Thoreau)

Dag 6: I don´t want to die as long as I can work; the minute I can not, I want to go. (Susan B Anthony)

Dag 7: Do not let naysayers and dream stealers or doubts change your course. Keep your mind and heart set upon those things you want to do and then do it! (Sandy Tilotson)

Dag 5 Tankens kraft

I dag är det Dag 5 och jag tänkte skriva litet om Tankar:

Ni känner väl alla till Tankens Kraft! Och att du är vad du tänker. En av mina Förebilder: Louise Hay uttrycker det så här i denna You-tube-video:

Själv har jag genom åren älskat att läsa litteratur som handlar om hur man kan utveckla sig som människa. När jag nu har gett mig in i Wellness-branchen så är dessa böckers budskap än viktigare för att jag skall kunna dela med mig av HEMLIGHETEN! Och kunna lägga ett nytt epitet till de förra. ”MÅ BRA -Ambassadör – hur låter det? Eller ”Hälsa-freak” kanske.

Hälso-freak, det har jag varit sedan unga år och har alltid tyckt att det har varit viktigt att ta reda på hur man skall uppnå optimal hälsa både kroppsligt – och inte minst själsligt. ”En sund själ i en sund kropp” har varit något av en slogan för mig. Otaliga är de bä kär som jag plöjt igenom för att komma åt Hemligheten som gör att man uppnår denna optimala hälsa.

I boken av Napoleon Hill, som vi uppmanas att läsa – och som heter:               TÄNK RÄTT – BLI FRAMGÅNGSRIK – saxar jag: Tänk rätt – tänk positivt! När du börjar tänka rätt och blir framgångsrik kommer du att upptäcka att rikedomar börjar med en tanke, ett tanketillstånd.Och med en målsättning och en beslutsamhet.

Våra tankar styr våra liv. Med insikt om tankens skapande kraft väljer vi tamkar som leder våra liv i positiv riktning. Lär dig att leva i nuet och använd dina inre krafter till att göra livet ljusare och lättare för både dig själv och andra!

Man kan också använda sig av Attraktionslagen  :                                                                                                        Steg 1: BE om det du vill ha. Ge Universum din befallning. Tala om för Universum vad det är du vill ha, Universum svara på dina tankar. Vad vill du uppnå egentligen? Sätt dig ner och skriv ner det på ett papper! Skriv som om det är något du upplever här och nu. Du kan börja så här: ”Jag är så glad och tacksam nu när ……… ” Och förklara sedan hur du vill att ditt liv ska vara på alla områden.

Och Affirmationer:

Min egen målsättning är                                                                                                 Att jag skall kunna dela med mig av mina erfarenheter, få folk att upptäcka vilka fantastiska möjligheter vi har inom oss, lära oss att stressa av, veta hur vi skall göra för att Må Bättre. Att sprida bra budskap och hjälpa andra att kunna förverkliga sina drömmar. Jag anser nämligen att Drömmar är till för att förverkligas! 

När du tänker på vad du vill ha i livet, vare sig det är bättre relationer, mer personlig utveckling, bättre hälsa eller en ökad inkomst – VAD STOPPAR DIG???? Har du någonsin funderat över att du kunde leva ett liv så rikt att det inte fanns något du kunde önska som du inte hade.Jag brinner för att bidra till andra människors välbefinnande – och att visioner blir till mål som blir till en livsstil!Önskar er alla en härlig dag!                                                    Må Bra! Lev Väl! Christina.

Dag 4: Att ha förebilder – och vara en!

Välkomna till min rapport om Dag 4, som skall handla om vikten av att ha bra Förebilder – och att kunna vara en!  Så här lycklig känner jag mig just nu – när det är sommar och jag har kommit igång med goda vanor med min ”120 day Ruby-plan” resa.

Det är viktigt med förebilder, som man inspireras av och som man kan lära av.    Vi som håller på med Nu Skin-businessen – och vi som nu deltar i gruppen: ”120 days Ruby-plan” kan lyssna på dem som redan gjort succé – och som nu” Lever sin dröm.” Det är min drivkraft att inom en snar framtid kunna – ännu mera – ”Leva min dröm” – och kunna hjälpa ännu fler att också kunna ”Leva sin dröm!”

Varsågoda – här är en you-tube video med Ingela & Carleric Lindström – kära vänner, som älskar att dela med sig av sina erfarenheter och hur man skall kunna uppnå sina drömmars mål.

Naturligtvis är mina övriga ”Uplines” inom Nu Skin också fantastiska förebilder som man hela tiden lär sig av. Och som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Calle & Lena Westberg t.ex. delar med sig så här via You-tube:

Det är också Calle & Lena som har initierat denna ”120 Day Ruby plan” – som vi nu är en stor grupp som följer.

Vi har nu kommit fram till Dag 5 – så fortsättning följer här med mina blogg-inlägg, där jag redovisar mina nya insikter och erfarenheter. 

                 För mig är det viktigt att DELA MED MIG. Och kanske kunna vara en Förebild och ett Gott Föredöme och använda mig av mitt kändisskap och ev. goda rykte för ett bra syfte. Jag tycker att det är viktigt att sprida MÅ BRA-budskap och i Nu Skin har jag hittat det företaget som tjänar mitt syfte. Kan jag i någon mån inspirera andra som vill leva ett fullödigare liv – så har jag nått ett av mina mål:  Att också vara en Förebild och ett Föredöme.  

Här delar jag med mig av några framgångs-citat: